22.5.17

Xestión de residuos en Galicia:

                      

    A vida diaria das persoas produce residuos. A redución do impacto ambiental xerados por eles e un obxectivo prioritario xa que a non xestión dos mesmos produce contaminación no solo, aire e auga podendo chegar a causar danos na saúde pública.


    A estratexia comunitaria fixa unha política global en materia de xestión de residuos apostando por una planificación adecuada nos distintos niveis competenciales (europeo, estatal, rexional e local) e poñendo na práctica a prevención, redución, reutilización, reciclado e valoración dos residuos

Programa en elaboración
 - Xestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Visita ao Complexo Medio Abiental de SOGAMA (Cerceda - A Coruña)

Máis info:

-  Xestión de Residuos Agroforestales - Centro de Experimentación de Novas Técnicas.
Visita a TRADEBE (Cospeito - Lugo) (Planta de compostaxe)
Máis info:


- Fin da Xornada : Visita A Lagoa de Cospeito
   
    Na visita tratarase as  incidencias que poden ter a non xestión dos anteriores e outros residuos como os xurros nas masas de auga e outros tipos de contaminación que afectan aos espazos naturais como poden ser  a introdución de especies alóctonas

0 comentarios:

Publicar un comentario