22.4.17

Visita A Avifauna e A Lagoa de Cospeito
Programa:

Jornada de iniciación a la ornitología

Cartel
Gracias pola foto
- Visita guiada  Avifauna (Outerio de Rei)


Penas de Rodas
Gracias polas fotos- Almuerzo en Penas de Rodas (Outeiro de Rei)

- Visita guiada A Lagoa de Cospeito 

 (Ruta ornitológica y observación de otra fauna y flora)


Mirador de A Feira do Monte
Gracias polas fotos


- Visita guiada al Mirador de A Feira do Monte (observación del paisaje  e historia del lugar)


Utilizando proveedores  locales
Gracias polas fotos

Textos : M . Rodríguez

Fotografías cedidas por AMPA María Auxiliadora (Lugo) 
Gracias por las fotos

- Información adicional:

- Avifauna:  http://www.avifauna.net/


- Visita guiada A Lagoa de Cospeito: lagunadecospeito.blogspot.com.es


- Autocares Suso Vigo: https://www.susovigo.com/21.4.17

Visita a Outeiro de Rei e Cospeito


Programa para cursos ESO:


- Visita A Casa Museo Manuel María 

- Visita A Lagoa de Cospeito

Proposta 1:
(para visitas organizadas polo departamento de lingua galega)
Roteiro literario:

- A Lagoa de Cospeito na obra de Manuel María

- As distintas especies que aparecen na obra de Manuel María. Localización de exemplares das mesmas e lectura de varios dos poemas do autor 
- Os nomes que usa o autor e o nome actual das especies

Propuesta 2:
Temas a desarrollar:
- Conceptos de Reserva de la Biosfera y de LIC.

- Observación de la fauna y la flora que habita el humedal con prismáticos, telescopios y guías de campo para facilitar su identificación.

    El ecosistema que forma A Lagoa de Cospeito: el biotopo o medio físico donde se desarrollan los seres vivos y la biocenosis o conjunto de seres vivos que habitan la habitan.

    Las características del medio acuático de A Lagoa de Cospeito determinadas por factores abióticos como la temperatura, la luz, la humedad, el tipo de suelo, la cantidad de gases y el nivel de salinidad del medio.

Ejemplos de organismos productores, organismos consumidores y organismos descomponedores. La red trófica.
Las relaciones que se establecen entre ellos:
- relaciones intraespecíficas como las familiares, gregarias, coloniales o estatales
- relaciones interespecíficas como el mutualismo, el parasitismo, la depredación y el comensalismo.

- La degradación del medio acuático que produce la sobreexplotación de las aguas dulces, la invasión de nuevas especies y las distintas fuentes de contaminación.
- El turismo como fuente de ingresos para el desarrollo sostenible de las poblaciones locales:
    La importancia del consumo de productos de proximidad
    La utilización de servicios prestados por miembros de las comunidades locales

12.4.17

3:08 a. m. - 0 comentarios

O mazarico real (Numenius arquata): Ave do Ano 2017 para a SGO


O mazarico real (Numenius arquata):    O Mazarico real é unha das limícolas máis grandes do Paleártico occidental, cunha lonxitude de 50-60 cm e unha envergadura de 80-100 cm. É de doada identificación, pola presenza dun pico curvado característico, sendo o da femia sensiblemente maior co do macho.

    A poboación nidificante ibérica é antiga, con presenza referida a Galicia e Asturias. Na actualidade só cría en Galicia, concretamente na Terra Chá (Lugo), se ben houbo outro núcleo de nidificación principal, situado na comarca da Limia (Ourense), o carón da antiga lagoa de Antela. Deste núcleo limiano hai información de cría continuada durante o período 1930-1960, cunha derradeira mención de reprodución en 1983.

   Na comarca de Terra Chá parece probable que fose reprodutor habitual o longo do século XX, aínda que as mencións de posibles intentos de reprodución abranguen entre 1960 e 1980. Dende comezo da década de 1990 publícanse observacións de cría nos concellos de Cospeito e Castro de Rei, pero dende 2007 a poboación nidificante está localizada neste último concello.
   A poboación de mazarico de Terra Chá é estacional e altamente filopátrica, chegando os exemplares reprodutores habitualmente o longo de marzo e permanecendo aquí até finais de xuño ou xullo. Nos derradeiros anos a poboación reprodutora oscilou entre 3 é 5 parellas, podendo considerarse estable. Se asenta nunha superficie adxacente ó aeródromo de Rozas, ocupada maioritariamente por breixos e uceiras de pouca altura, rodeada por prados, campos de cultivo e pequenos bosquetes.
   A diminución de efectivos, a contracción da área de distribución e o tamaño actual da poboación levou a inclusión da poboación nidificante española na categoría de “En Perigo de Extinción” no Catálogo Español de Especies Ameazadas (Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro) e na mesma categoría no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007, do 19 de abril).
   A principal ameaza sobre esta poboación probablemente se relacione coa destrución e alteración de hábitat de nidificación e procura de alimento. Nas últimas décadas produciuse na Terra Chá unha diminución das áreas de mato, en beneficio de repoboacións forestais feitas con piñeiro ou, mais recentemente, con eucalipto. Estas repoboacións supuxeron a perda de zonas tradicionais de cría desta limícola. Xunto a isto, a transformación de prados de sega en cultivos, fundamentalmente de millo, supón tamén unha ameaza para as posibilidades de desprazamento das familias con polos en fase de crecemento, xa que estas praderías son fundamentais como áreas de alimentación.
   A supervivencia da poboación nidificante depende críticamente do mantemento da parcela de landa e mato onde se asentan as parellas reprodutoras. Até de agora esta parcela viuse beneficiada por ser de propiedade estatal, estar libre de repoboacións forestais e presentar un uso humano moi reducido durante o período reprodutivo. É imprescindible que estas características se manteñan para que a capacidade de acollida do hábitat non diminúa.
  A precariedade desta poboación urxe a promulgación do decreto que aprobe o Plan de Recuperación do Mazarico real en Galicia, no que se recollan o conxunto de medidas de xestión da especie e do hábitat imprescindibles para asegurar a súa conservación. Posiblemente non quede moito tempo. En xogo están os últimos nidificantes da península Ibérica.
  Coa intención de divulgar a problemática desta especie e a importancia e responsabilidade que supón para a sociedade galega a conservación da última poboación reprodutora ibérica, no derradeiro Congreso Galego de Ornitoloxía celebrado en Pontevedra a Sociedade Galega de Ornitoloxía declarou ao mazarico real como Ave do Ano 2017 en Galicia

Fuente:

4.4.17

Viaje fin de curso: Visita a Galicia

Viaje fin de curso: Visita a Galicia


Vídeo promocional:
Fecha: Del 15 al 20 de mayo de 2.017
- OBJETIVOS DEL VIAJE:
- Comprensión de la historia y las costumbres de la comunidad visitada.
- Puesta en valor del patrimonio natural de la comunidad y promoción del cuidado del medio ambiente.
- Promover la autonomía personal de los alumn@s e implicarles en la toma decisiones y en la gestión de recursos económico.
- Favorecer la convivencia con otros grupos escolare y personas.

Día 1:
 - Visita guiada a Lugo Patrimonio de la Humanidad: Muralla Romana, Catedral de Lugo,  y Camino Primitivo
(Incluye la visita a distintas ventanas arqueológicas y al C.I de la Muralla)
- Visita al Museo Provincial
- Visita al Castro de Viladonga
            Día 2:
-Visita al parque eólico de Sotavento
- Visita A Lagoa de Cospeito